Polityka prywatności

Mogalo.pl jest zarządzana przez Mogalo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ksawerów 3, 02-786 Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000633855, NIP 5213745695, o kapitale zakładowym w wysokości: 6000 PLN. Mogalo Sp. z o.o. informuje o zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich których to dotyczy, na podstawie odrębnego oświadczenia woli (w związku ze startem w konkursie) oraz poprzez akceptację Regulaminów Konkursowych (po prostu „Regulaminów") i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresem: www.mogalo.pl/polityka_prywatnosci 

Mogalo Sp z o.o.  szanuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych jest Mogalo Sp z o.o. 

2. Zbiory danych osobowych uczestników są gromadzone przez Mogalo Sp. z o.o., dostęp do jakiegokolwiek zbioru wymaga jednak dostępu do odpowiednio zabezpieczonego i autoryzowanego systemu oraz znajomości zabezpieczającego hasła.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Mogalo Sp. z o.o. jest wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu wypełnienia usprawiedliwionych celów realizowanych przez Mogalo Sp. z o.o., w tym w celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obejmuje wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zgłoszeń i uczestnictwa w konkursach oferowanych przez Mogalo. 

4. Przy rejestracji konkursowej, koordynator podaje dane osobowe takie jak: adres e-mail, nr telefonu, szkoła w której pracuje oraz imię i nazwisko, a także dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury. Uczestnicy natomiast podają imię, nazwisko, klasę i jej oddział oraz opcjonalnie adres e-mail. 

Dane osobowe koordynatorów i uczestników wymienione powyżej będą przetwarzane przez Mogalo Sp. z o.o. w celu realizacji konkursów, ustalenia klasyfikacji, przekazania nagród, wystawienia faktur, informowania o naszych działaniach i produktach/usługach oferowanych przez Mogalo Sp. z o.o. i jej partnerów/sponsorów.  Informacje dotyczące laureatów konkursów będą publikowane na stronie www.mogalo.pl w zakresie imienia, nazwiska, klasy i szkoły. Na prośbę laureata lub opiekunów prawnych zostaną usunięte. Mogalo Sp. z o.o. przetwarza również dane podane w formularzu kontaktowym, odkładają się one w systemie poczty gmail firmy Google.

5. Dane osobowe w każdej chwili mogą zostać zmienione lub usunięte z systemów Mogalo Sp. z o.o. wymaga to kontaktu mailowego na kontakt@mogalo.pl lub poprzez formularz. Każdy ma prawo żądać zaprzestania wysyłania mu też naszych ofert w dowolnym czasie zarówno poprzez kontakt jak i kliknięcie w pole rezygnacji w wiadomościach wysyłanych przez nas.

6. Mogalo Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Koordynatorów i uczestników tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, jak również powierzać zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) w celu ich przechowywania, dostarczania wiadomości e-mail i realizacji zobowiązań wynikających z regulaminów. Ewentualne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, tzn. nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Przykładem takiej firmy jest firma Vercom S.A. realizująca wysyłki newsletterowe.

7. Z uwagi na uatrakcyjnienie strony, Mogalo Sp. z o.o. posługuje się plikami „cookies". Funkcjonalność strony wymaga zastosowania plików cookies, które przechowują wybrane dane w celu zidentyfikowania użytkownika przy ponownym odwiedzeniu strony. Dzięki temu Mogalo Sp. z o.o. może dostosowywać usługi i treści oferowane przez Mogalo Sp. z o.o. do indywidualnych potrzeb i preferencji korzystających ze strony, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze strony. Dzięki plikowi „cookie", przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Mogalo Sp. z o.o.. „Cookies" używane przez Mogalo Sp. z o.o. po zakończeniu sesji przez korzystających ze strony może być usuwane z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki „cookies" pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies"). 

8. Mogalo Sp. z o.o. korzysta z systemów monitorowania aktywności odwiedzających stronę w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Platformy. Decydując się na korzystanie ze strony oferowanej przez Mogalo Sp. z o.o., odwiedzający stronę mają świadomość powyższych działań oraz wyrażają na nie zgodę. 

9. Mogalo Sp. z o.o. korzysta z wewnętrznych procedur ochrony i przetwarzania danych osobowych. Szczególną procedurą jest wykrycie naruszenia danych osobowych, po każdym takich przypadku sporządzany jest raport.

Nasze zawody wywodzą się z pasji do nauki. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, a także jeśli trzeba, podeślemy dodatkowe materiały i informacje dla zainteresowanych.