Jak dobrze znasz języki obce?

Instrukcja

Instrukcja rozwiązywania zadań konkursowych

1. Aby podejść do archiwalnego testu konkursowego należy wypełnić krótki formularz. Najważniejsze w nim, jest prawidłowe wypełnienie pola "E-mail", bo na podany adres będzie możliwość wysłania osiągniętego wyniku.

2. Przycisk "Rozpocznij próbę" rozpoczyna odliczanie 45 minut oraz udostępnia zadania analogicznie jak podczas konkursu. Przypominamy, że podczas prawdziwych zawodów uczniowie obowiązkowo używają słuchawek.

3. Do rozwiązania są 24 zadania (kolejno po 8 za 3, 4 i 5pkt, maksymalnie 120pkt)

4. Każde pytanie zawiera 5 proponowanych odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna i za nią są przyznawane punkty. Istnieje również możliwość nie odpowiadania na dane pytanie oznaczające 0 pkt. Błędne odpowiedzi odejmują ¼ punktów za dane zadanie.

5. Test zaczyna się mając 24pkt.

6. Próbę można w każdej chwili przerwać, nie jest to dodatkowo punktowane, a pytania na które się nie odpowiedziało traktowane są jako 0pkt.

7. Wszystkie pytania i odpowiedzi można odsłuchiwać dowolną liczbę razy klikając odpowiednie ikonki w aplikacji. Można też odświeżać stronę.

8. Odpowiedź na dane zadanie można zmienić do momentu naciśnięcia “Zatwierdź”, potem następuje przejście do kolejnego pytania.

9. Do testu można podchodzić wielokrotnie, gdyż pytania i kolejność odpowiedzi jest losowana, co zapewnia, że próby wyglądają trochę inaczej.

10. Użytkownik korzystający z aplikacji akceptuje jej regulamin.

11. Wszystkie podejścia i trening na aplikacji są udostępnione bezpłatnie.

12. Po zakończeniu testu istnieje możliwość poznania wyniku (zdobytej liczby punktów oraz zakresu potencjalnego miejsca w kraju), wymaga to uiszczenia opłaty 3zł oraz upewnienia się, że podano poprawny adres e-mail. Informacja zwrotna przesyłana jest automatycznie tuż po zaksięgowaniu płatności.

13. Wszystkie przypadki niedogodności lub pytania prosimy zgłaszać na kontakt@mogalo.pl

=> Regulamin <=